JesuS is the King of kings

لذت خوشبختی نیست

جستجو برای خوشبختی با جستجوی  لذت فرق دارد

لذت همان خوشبختی نیست

این یک اشتباه است که امروزه مردم با آن روبرو هستند.

خوشبختی  در درون توست

اما تو  همه جا دنبال آن می‌گردی تا آن را پیدا کنی،  سری بدرون  خود بزن، بهتر است به خودت نگاه کنی. آنچه که درونت داری، و پیش از این نیز داشته ای ، پس چرا باید آن را در جاهای دیگر یا با لذت‌های دیگر بجویی.

جایگاه ، پول، تحصیلات دانشگاهی همه این‌ها تو را  از خود بیخود می‌کند، شخص بدتری می‌کند، نه بهتر. این موارد تنها برداشت اشتباه از زندگی  و دیگران را به تو می‌آموزد، زندگی و مردم را با خود بهتر بینی میآموزی، اینها  تو را برآن می‌دارد  تا گمان  کنی بهتر هستی و به دنیا و همه چیز با عینک سواد  و مدرک بیشعوری خود بنگری.

جایگاه اجتماعی، ثروت، تحصیلات و دانشگاه

ناخواسته شما را به شخصی کوچک شمرنده دیگران  تبدیل می‌کند، دیدگاه جهان‌بینی شما از میان عدسی  و قاب  عینک  تحصیلات شما فریبنده ، ناعادلانه و ریاکارانه ‌خواهدشد.

آموزش و دانش نسبی هستند و شما را شخص نسبی می‌کنند.

آزادی بیاموز، آزاد باش، از همه چیز آزاد باش،راهنمای آزادی شو ،سپس می‌توانی خوشبخت باشی.

همانطور که عیسی مسیح می‌گوید:

به پرندگان آسمان نگاه کن: آن‌ها نمی‌کارند،

نمی‌دروند و  انبار نمی‌کنند، و با این حال پدر آسمانی شما روزی آنها را هر روز به آنها  می‌دهد می‌کند.

انجیل: متی 6 آیات 25 تا 33

سادگی کلید خوشبختی است.

اما نه جایگاهاجتماعی، پول و تحصیلات.

تو بدن و جایگاه خوشبختی هستی

تو  خود خوشبختی هستی و  با روشی که به زندگی و خودت نگاه می‌کنی، متوجه می‌شوی که که هستی. مهم نیست کجا هستی و کجا زندگی می‌کنی، اما اگر  خودشناسی را از دست بدهی، زندگی را از دست می‌دهی.

خوشبختی خیلی نزدیکتر از آن است به  تو که  خود گمان میکنی، حتی  از ابروهایت تو به تو نزدیکتر است.

از خوشبختی فرار نکن.

کاویان فردوسی-

Spread the love


Skriv en kommentar✍️

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *