Hemlösas Tidning
Homeless Newspaper

JesuS is the King of kings

Nooshi Dadgostar (v) om hemlöshet


Kavian: Vi vill gärna belysa perspektiv och lösningar på en av Europas mest akuta sociala frågor – hemlöshet. Mitt namn är Kavian Ferdowsi och jag arbetar med Hemlösas Tidning, en tidning som hemlösa får gratis och sedan säljer för 33 kr för att köpa mat, gå på toalett och täcka andra behov. Vi tjänar inget på detta; det är helt och hållet volontärarbete som står bakom Hemlösas Tidning. Min första fråga är: Hur ser ni på Eu:s roll i hanteringen av sociala frågor som hemlöshet? Vilken typ av politik eller initiativ skulle ni vilja se på Eu-nivå?

Nooshi: Först och främst vill jag tacka dig för ditt arbete. Det är inte människors fel om de mitt i livet hamnar i en situation där de inte kan betala för sin bostad. Det är samhällets fel när det sker. Vi är medvetna om detta och anser att det är vi som samhälle som ska lösa dessa problem. Många är inte medvetna om att Eu har ett stort inflytande över vår bostadspolitik.

Kavian: Är det så?

Nooshi: Ja, det är det. Vi har varit mycket kritiska till detta eftersom Eu har bestämt att staten inte får investera stora summor i bostadsbyggande eller renoveringar, eftersom de anser att det stör marknaden och att marknaden bör lösa dessa problem. Därför vill vi åka till Bryssel och förändra detta. Staten, regeringen och det offentliga Sverige bör kunna investera pengar och sysselsätta människor inom byggbranschen för att bygga bostadsområden. Detta är en mycket viktig fråga för oss i vår valkampanj, och vi kommer att arbeta hårt för att bygga fler prisvärda hyresrätter, särskilt nu när de höga räntorna har bromsat bostadsbyggandet i Sverige och vi har en regering som inte agerar. Vi kommer att kräva förändringar både från Eu och regeringen.

Kavian: På vilket sätt planerar ert parti att använda Eu-valet som en plattform för att lyfta fram frågor som hemlöshet?

Nooshi: Vi ser på välfärden i stort, det vill säga att även de som använder appar för att köra taxi eller leverera mat bör ha bra löner och arbetsvillkor. i ett modernt samhälle bör inte människor behöva arbeta hårt utan att få skälig lön. Detta är fel och bidrar också till bostadsproblematiken. Därför är bostadspolitiken central, och vi måste kunna utnyttja våra kommunala bolag för att bygga mer utan krångliga och höga vinstkrav. Allmännyttan ska finnas till för folkets bästa, för att alla ska ha någonstans att bo, vilket i sin tur skapar ekonomisk utveckling.

Kavian: Vilka specifika åtgärder föreslår ert parti för att minska hemlösheten i Sverige?

Nooshi: Vi vill investera mycket mer i stimulanser och investeringsstöd för att bygga prisvärda bostäder. Med de insatser vi föreslår kan vi bygga mångdubbelt fler bostäder än vad som byggs idag. Vi vill även att det ska vara möjligt att ta billigare banklån för byggprojekt och att kommuner som bygger ska få extra resurser för att uppmuntra fler byggen. Historiskt sett vet vi att staten måste vara involverad för att bostadsbyggande ska ske, som när vi byggde miljonprogrammet. Trots olika åsikter om dess estetik och tekniska ideal är grunden densamma: det blir inte många bostäder byggda utan statens hjälp, och vi kommer att trycka på för att detta ska ske.

Kavian: Hur planerar ert parti att hantera de stigande hyrorna som påverkar folkets hälsa och ökar hemlösheten? Vad kan göras för att begränsa fastighetsägarnas girighet och hjälpa dem som inte har någonstans att bo?

Nooshi: Det är en viktig fråga. Det var därför vi stoppade införandet av marknadshyror, som skulle ha låtit fastighetsägare höja hyrorna obegränsat, vilket kunde ha resulterat i betydande hyreshöjningar för vanliga familjer. Det är en form av social misär. Hyrorna är redan höga som de är, och precis som matbutiker, utnyttjar fastighetsägare situationen för att höja priser, trots att kostnaderna inte ökat motsvarande. Vi behöver stödja Hyresgästföreningen i deras arbete med att förhandla fram rimligare hyror och möjligtvis se över lagstiftningen för att förhindra oproportionerliga hyreshöjningar.

Kavian: Hur ser ni på sambandet mellan hemlöshet och andra sociala problem som psykisk ohälsa och missbruk? Vilka integrerade lösningar föreslår ni?

Nooshi: Hemlöshet kan ha många orsaker, och bristen på bostad bidrar definitivt till psykisk ohälsa. Med tanke på att både socialtjänsten och vården är underbemannade kan de som behöver hjälp hamna i köer. Vi måste säkerställa att det finns tillräckligt med resurser för dessa tjänster så att de som behöver hjälp får den, oavsett om de söker aktivt eller behöver att någon når ut till dem.

Kavian: Vilken vision har ert parti för en långsiktig lösning på hemlöshetsproblemet, både på nationell nivå och inom eu?

Nooshi: Vi behöver en stark nationell bostadspolitik som stödjer byggandet av kanske 80 000 till 90 000 bostäder per år för att möta behovet. Genom att bygga fler bostäder kan vi också sänka hyrorna över tid. Det är en investering som lönar sig för Sverige, inte bara för att minska hemlösheten utan också för att underlätta för människors arbete, utbildning och självständighet.

Kavian: Stödjer ni idén om en minister för hemlöshetsfrågor, Hemlösas Minister som ett verktyg för att bekämpa och förebygga hemlöshet, både i Sverige och på internationell nivå?

Nooshi: Ja, någon inom regeringen måste ha ansvar för dessa frågor. Det är viktigt att ministern inte bara har titeln utan också agerar och ser till att det finns stöd och resurser för att bygga fler bostäder. Det är avgörande för att göra skillnad.

Kavian: Tack, Nooshi Dadgostar, för att du delade med dig av dina tankar och planer och för ert engagemang för att hjälpa hemlösa.

Nooshi: Tack själv, Kavian, för att du lyfter dessa viktiga frågor.

-Kavian Ferdowsi

Dela artikeln på social media


Skriv en kommentar✍️

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *