Hemlösas Tidning
Homeless Newspaper

JesuS is the King of kings

Jan g Andersson: Elektrikern och el konsulten som blev en uppskattad Dokumentärfilmare i sin bygd

Jan g Andersson är inte en vanlig elektriker . Visserligen har han sina rötter inom elektrikerbranschen, men arbetar även som arkitekt, renoverat kyrkor och arbetar med både sten och trä. Men det är hans dokumentärfilmer som sätter honom i en egen klass. Med ett omfattande arkiv av gamla filmer samt egna filmer har Jan skapat sig ett unikt rykte.

Hur allt började

Inspirerad av en önskan att dokumentera den värld han växte upp i, för att ge sina barn och barnbarn en inblick i sitt eget förflutna, började Andersson sin filmkarriär. ”Jag ville göra något så att mina barn och barnbarn förstår hur jag växte upp,” säger han.

Ämnesval och Utmaningar

Valet av ämnen för sina filmer är ofta inspirerat av saker som håller på att försvinna. ”När man ser något man förstår håller på att försvinna, vill man stoppa tiden och fånga det,” förklarar Jan. Utmaningarna har varierat, allt från tekniska problem för att få bra och rätt ljus och ljud i filmen, till att få människor att slappna av framför kameran.

Teknologi och Kvalitet

Jan poängterar att det är Hd-tekniken i amatörkameran som har öppnat möjligheten för alla att göra film, men att hantverket med kameran, innehållet och att berätta något som fängslar som fortfarande är det viktigaste. ”Att kunna filma i Hd har möjliggjort för många att göra film.

Det är innehållet och presentationen som är utmaningen,” säger han.

Kritik och Råd till Unga Filmare

Att hantera kritik, särskilt om dålig ljudkvalitet, är inte alltid lätt. ”Dålig ljudkvalitet beror nästan alltid på att man har slarvat och inte tänkt sig för,” medger han. Hans råd till unga filmare är klart: ”Utbilda dig, det är viktigt.”

Framtiden för Dokumentärfilm i Sverige

Jan är optimistisk om framtiden för dokumentärfilmer i Sverige.

Dokumentärfilmer kommer alltid att vara intressanta. Jag har märkt att filmer om samtiden i närmiljön är mycket uppskattade.

Nästa Projekt

Hans nästa projekt är att dokumentera ett sågverk som stängdes ned för 30 år sedan och som fortfarande står orört. ”Det är stort att komma människor så nära när jag skildrar deras liv och verksamhet,” förklarar han.

Jan G Andersson är mer än bara en elektriker eller en hantverkare; han är en berättare och dokumentärfilmskapare av rang. i en värld där allt går allt snabbare är det viktigt med människor som honom, som tar sig tid att stanna upp och dokumentera det som annars riskerar att gå förlorat.

Samarbetet och Forskningsprocessen

Samarbetet med de människor han dokumenterar är centralt för Jan. ”Man får snart ett gemensamt mål med filmen, förklarar han. När det gäller inspelningsprocessen föredrar Jan att arbeta utan manus. ”Jag arbetar alltid utan manus, jag fokuserar på att fånga det som sker i stunden,” säger han. Samtidigt som jag har en idé om hur den skall presenteras vid klippningen.

Men det innebär samtidigt mer kaus och efterarbete vid klippningen.

Personlig Touch och Teknologiska Val

Jan lägger stor vikt vid att använda teknologi på ett meningsfullt sätt. ”Det finns en oändlig mängd effekter att lägga i en film, men jag är återhållsam med det. Har stor respekt för den kunskapen och de som gör film där det ingår att leka med effekter,” tillägger han.

Svensk Bakgrund och Global Inriktning

Hans svenska bakgrund och uppväxt påverkar definitivt hur han närmar sig sina ämnen. ”varje trakt har sina verksamheter som är viktiga. Det jag valt att skildra, både människan och verksamheten, är jag genuint intresserad av och visar det tydligt,” säger han.

Motivation och Målsättningar

För Jan är drivkraften inte enbart att skapa film, utan att det finns folk som faktiskt tittar på filmerna. ”folk visar uppskattning, det är drivkraften,” förklarar han.

Överraskningar och Insikter

Det mest överraskande han har lärt sig från äldre generationer? ”En rolig del i arbetet har varit kontakten med gamla dialektala ord,” berättar han.

Sista Ord

Jan g Andersson har aldrig låtit sig begränsas av att vara självlärd, eller ”outodidakt” som han uttrycker det. ”Utbildning är viktigt och den bästa start, som självlärd blir man ibland bortvald framför de som har utbildning, helt ok”, avslutar han.

Jan g Andersson är en man med många talanger och en dokumentärfilmskapare med en tydlig vision. Hans arbete är en påminnelse om vikten av att bevara och förstå vår historia, samtidigt som vi ser framåt. i en alltmer snabbrörlig värld är det kanske just det som gör honom så värdefull.

Jan Andersson Mobil nr 070-517-7102

-Kavian Ferdowsi

Dela artikeln på social media


Skriv en kommentar✍️

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *